consovang789
  • Cờ úp: Số trận: 500, Thắng: 239, Thua: 261, Điểm: 1422
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của consovang789