CuXu87T
 • Cờ úp: Số trận: 377, Thắng: 162, Thua: 215, Điểm: 1415
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của CuXu87T

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  CuXu87T 1408 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  CuXu87T 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  CuXu87T 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  CuXu87T 1408 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  CuXu87T 1406 0
  vs
  Anonymous 0 0