daicanb23
 • Cờ úp: Số trận: 772, Thắng: 329, Thua: 439, Điểm: 1244
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của daicanb23

 • Cờ úp - 9/3/2024
  daicanb23 1204 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/3/2024
  daicanb23 1268 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/3/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  daicanb23 1268 0
 • Cờ úp - 9/3/2024
  daicanb23 1268 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/3/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  daicanb23 1268 0
 • Cờ úp - 9/3/2024
  daicanb23 1268 0
  vs
  Anonymous 0 0