dang0810
  • Cờ úp: Số trận: 6478, Thắng: 2865, Thua: 3612, Điểm: 1405
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dang0810