dinhvannhan
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1372
  • Cờ úp: Số trận: 16092, Thắng: 7385, Thua: 8683, Điểm: 1358

Các trận gần đây của dinhvannhan