gg_108003475141839836988
  • Cờ tướng: Số trận: 1775, Thắng: 869, Thua: 900, Điểm: 1565
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_108003475141839836988