gg_100618548938142366051
  • Cờ tướng: Số trận: 652, Thắng: 330, Thua: 305, Điểm: 1503
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_100618548938142366051