gg_116870154612918541049
  • Cờ tướng: Số trận: 3650, Thắng: 2071, Thua: 1385, Điểm: 1884
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116870154612918541049