gg_101604895880391201562
  • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 4, Thua: 7, Điểm: 1362
  • Cờ úp: Số trận: 392, Thắng: 166, Thua: 226, Điểm: 1356

Các trận gần đây của gg_101604895880391201562