gg_102929444323721805432
  • Cờ tướng: Số trận: 633, Thắng: 350, Thua: 274, Điểm: 1456
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102929444323721805432