anhdt
 • Cờ tướng: Số trận: 535, Thắng: 317, Thua: 212, Điểm: 1559
 • Cờ úp: Số trận: 14, Thắng: 9, Thua: 5, Điểm: 1490

Các trận gần đây của anhdt

 • Cờ tướng - 10 phút trước
  anhdt 1577 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  anhdt 1592 -15
  vs
  dehht 1615 +15
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  anhdt 1598 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  anhdt 1598 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  anhdt 1598 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  anhdt 1598 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  anhdt 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0