gg_104067752487659355339
  • Cờ tướng: Số trận: 16, Thắng: 6, Thua: 10, Điểm: 1372
  • Cờ úp: Số trận: 436, Thắng: 191, Thua: 245, Điểm: 1352

Các trận gần đây của gg_104067752487659355339