DuyQuan
  • Cờ tướng: Số trận: 38, Thắng: 24, Thua: 13, Điểm: 1549
  • Cờ úp: Số trận: 218, Thắng: 122, Thua: 95, Điểm: 1559

Các trận gần đây của DuyQuan