gg_106844071819364926463
  • Cờ tướng: Số trận: 1086, Thắng: 679, Thua: 381, Điểm: 1608
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106844071819364926463