gg_106844071819364926463
  • Cờ tướng: Số trận: 2393, Thắng: 1458, Thua: 876, Điểm: 1539
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106844071819364926463