gg_107463517871677995868
  • Cờ tướng: Số trận: 1615, Thắng: 766, Thua: 813, Điểm: 1427
  • Cờ úp: Số trận: 59, Thắng: 9, Thua: 50, Điểm: 1115

Các trận gần đây của gg_107463517871677995868