gg_115981598835257740875
  • Cờ tướng: Số trận: 417, Thắng: 192, Thua: 221, Điểm: 1360
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_115981598835257740875