gg_116010767111730635401
  • Cờ tướng: Số trận: 2173, Thắng: 1097, Thua: 1058, Điểm: 1456
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116010767111730635401