TPN2008
 • Cờ tướng: Số trận: 283, Thắng: 111, Thua: 157, Điểm: 1544
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của TPN2008

 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  TPN2008 1554 +18
  vs
  xuan62 1605 -18
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  TPN2008 1582 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  lucian 1665 +13
  vs
  TPN2008 1604 -13
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  TPN2008 1603 -14
  vs
  lucian 1638 +14