Gnuyen123
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 18473, Thắng: 9727, Thua: 8734, Điểm: 1807

Các trận gần đây của Gnuyen123