kietbmcl
  • Cờ tướng: Số trận: 46, Thắng: 6, Thua: 39, Điểm: 1212
  • Cờ úp: Số trận: 7452, Thắng: 4387, Thua: 3035, Điểm: 1675

Các trận gần đây của kietbmcl