iame88
 • Cờ tướng: Số trận: 207, Thắng: 144, Thua: 58, Điểm: 1731
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của iame88

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  iame88 1778 -27
  vs
  Lvtu 1465 +27
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  iame88 1788 -10
  vs
  NBAO 1889 +10
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  NBAO 1911 -22
  vs
  iame88 1766 +22
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  bingan 1813 -19
  vs
  iame88 1766 +19
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  iame88 1779 -13
  vs
  bingan 1800 +13
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  bingan 1819 -19
  vs
  iame88 1760 +19