JosephCuong
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 2, Thua: 4, Điểm: 1381
  • Cờ úp: Số trận: 6363, Thắng: 2228, Thua: 4128, Điểm: 1543

Các trận gần đây của JosephCuong