JosephCuong
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 2, Thua: 4, Điểm: 1381
  • Cờ úp: Số trận: 1027, Thắng: 376, Thua: 651, Điểm: 1335

Các trận gần đây của JosephCuong