kieuphong72
  • Cờ úp: Số trận: 3853, Thắng: 2305, Thua: 1542, Điểm: 1935
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của kieuphong72