kieuphong72
  • Cờ úp: Số trận: 3325, Thắng: 1986, Thua: 1335, Điểm: 1717
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của kieuphong72