Kutytaplove
 • Cờ tướng: Số trận: 86, Thắng: 20, Thua: 66, Điểm: 1195
 • Cờ úp: Số trận: 3893, Thắng: 1351, Thua: 2539, Điểm: 1178

Các trận gần đây của Kutytaplove

 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kutytaplove 1195 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kutytaplove 1195 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kutytaplove 1195 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kutytaplove 1195 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kutytaplove 1194 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kutytaplove 1194 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kutytaplove 1194 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kutytaplove 1194 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kutytaplove 1194 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Kutytaplove 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0