canhtrung193979
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 6, Thua: 0, Điểm: 1459
  • Cờ úp: Số trận: 1474, Thắng: 913, Thua: 559, Điểm: 1684

Các trận gần đây của canhtrung193979