canhtrung193979
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 6, Thua: 0, Điểm: 1459
  • Cờ úp: Số trận: 11328, Thắng: 6972, Thua: 4336, Điểm: 1831

Các trận gần đây của canhtrung193979