canhtrung193979
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 6, Thua: 0, Điểm: 1459
  • Cờ úp: Số trận: 8303, Thắng: 5098, Thua: 3190, Điểm: 1763

Các trận gần đây của canhtrung193979