kydachua
  • Cờ tướng: Số trận: 76, Thắng: 34, Thua: 42, Điểm: 1407
  • Cờ úp: Số trận: 11767, Thắng: 5655, Thua: 6102, Điểm: 1450

Các trận gần đây của kydachua