kydachua
 • Cờ tướng: Số trận: 54, Thắng: 26, Thua: 28, Điểm: 1469
 • Cờ úp: Số trận: 7841, Thắng: 3774, Thua: 4060, Điểm: 1396

Các trận gần đây của kydachua

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  kydachua 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  kydachua 1409 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  kydachua 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  kydachua 1409 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  kydachua 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  kydachua 1423 0
  vs
  Anonymous 0 0