Lahabana
  • Cờ úp: Số trận: 6586, Thắng: 2970, Thua: 3609, Điểm: 1430
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Lahabana