toannhantq
  • Cờ tướng: Số trận: 37, Thắng: 19, Thua: 18, Điểm: 1432
  • Cờ úp: Số trận: 1454, Thắng: 750, Thua: 702, Điểm: 1551

Các trận gần đây của toannhantq