Duong1111
 • Cờ tướng: Số trận: 456, Thắng: 218, Thua: 229, Điểm: 1646
 • Cờ úp: Số trận: 2733, Thắng: 1437, Thua: 1283, Điểm: 1853

Các trận gần đây của Duong1111

 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Duong1111 1853 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Duong1111 1853 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Duong1111 1853 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  Duong1111 1853 0
  vs
  Anonymous 0 0