loctot131802
  • Cờ tướng: Số trận: 637, Thắng: 394, Thua: 229, Điểm: 1709
  • Cờ úp: Số trận: 1804, Thắng: 1039, Thua: 762, Điểm: 1731

Các trận gần đây của loctot131802