loctot131802
 • Cờ tướng: Số trận: 545, Thắng: 339, Thua: 192, Điểm: 1828
 • Cờ úp: Số trận: 1287, Thắng: 750, Thua: 534, Điểm: 1678

Các trận gần đây của loctot131802

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  loctot131802 1828 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loctot131802 1764 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  loctot131802 1823 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  loctot131802 1823 0