mavuongvuchu
  • Cờ tướng: Số trận: 662, Thắng: 229, Thua: 429, Điểm: 1275
  • Cờ úp: Số trận: 5674, Thắng: 1864, Thua: 3795, Điểm: 1295

Các trận gần đây của mavuongvuchu