mavuongvuchu
  • Cờ tướng: Số trận: 662, Thắng: 229, Thua: 429, Điểm: 1275
  • Cờ úp: Số trận: 5123, Thắng: 1635, Thua: 3476, Điểm: 1399

Các trận gần đây của mavuongvuchu