minh12345m
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 13, Thua: 4, Điểm: 1499
  • Cờ úp: Số trận: 49, Thắng: 35, Thua: 14, Điểm: 1685

Các trận gần đây của minh12345m