Minh7
  • Cờ úp: Số trận: 13093, Thắng: 6455, Thua: 6613, Điểm: 1652
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Minh7

  • Cờ úp - 3 ngày trước
    Minh7 1679 +12
    vs
    hailc 1581 -12