Minh7
 • Cờ úp: Số trận: 6412, Thắng: 3092, Thua: 3307, Điểm: 1626
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Minh7

 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Monhon2 1735 +16
  vs
  Minh7 1642 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Minh7 1658 -16
  vs
  Monhon2 1719 +16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Monhon2 1703 +16
  vs
  Minh7 1674 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Minh7 1690 -16
  vs
  Monhon2 1687 +16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Monhon2 1703 -16
  vs
  Minh7 1674 +16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Minh7 1658 +16
  vs
  Monhon2 1719 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Monhon2 1703 +16
  vs
  Minh7 1674 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Minh7 1658 +16
  vs
  Monhon2 1719 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Monhon2 1703 +16
  vs
  Minh7 1674 -16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Minh7 1658 +16
  vs
  Monhon2 1719 -16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Monhon2 1735 -16
  vs
  Minh7 1642 +16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Minh7 1658 -16
  vs
  Monhon2 1719 +16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Monhon2 1703 +16
  vs
  Minh7 1674 -16
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Minh7 1696 +16
  vs
  TyHCM 1654 -16