Minh7
  • Cờ úp: Số trận: 15301, Thắng: 7536, Thua: 7739, Điểm: 1540
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Minh7