minhnho
 • Cờ tướng: Số trận: 475, Thắng: 165, Thua: 309, Điểm: 1156
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của minhnho

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  minhnho 1156 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  minhnho 1156 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  minhnho 1156 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  minhnho 1165 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  minhnho 1165 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  minhnho 1172 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  minhnho 1172 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  minhnho 1175 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  minhnho 1175 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  minhnho 1175 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  minhnho 1175 0
  vs
  Anonymous 0 0