monhon
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 2, Thua: 5, Điểm: 1358
  • Cờ úp: Số trận: 20183, Thắng: 11406, Thua: 8741, Điểm: 1944

Các trận gần đây của monhon