vuithobac
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 14114, Thắng: 7340, Thua: 6718, Điểm: 1711

Các trận gần đây của vuithobac