vuithobac
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 18356, Thắng: 9448, Thua: 8836, Điểm: 1701

Các trận gần đây của vuithobac

  • Cờ úp - 1 giờ trước
    vuithobac 1697 0
    vs
    Anonymous 0 0