vuithobac
  • Cờ úp: Số trận: 5323, Thắng: 2874, Thua: 2434, Điểm: 1575
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vuithobac