Nguatrang
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 2, Thua: 3, Điểm: 1405
  • Cờ úp: Số trận: 10437, Thắng: 5089, Thua: 5314, Điểm: 1824

Các trận gần đây của Nguatrang