TyHCM
  • Cờ úp: Số trận: 6377, Thắng: 2718, Thua: 3638, Điểm: 1693
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của TyHCM

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    AGianh 1682 +12
    vs
    TyHCM 1637 -12