NH1973
 • Cờ tướng: Số trận: 687, Thắng: 340, Thua: 318, Điểm: 1497
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của NH1973

 • Cờ tướng - hôm qua
  NH1973 1477 +14
  vs
  7upco 1440 -14
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  PVQ1974 1478 +14
  vs
  NH1973 1444 -14
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  NH1973 1426 +18
  vs
  PVQ1974 1496 -18
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  PVQ1974 1482 +14
  vs
  NH1973 1440 -14
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  NH1973 1452 -12
  vs
  andoanh 1569 +12
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  andoanh 1557 +12
  vs
  NH1973 1464 -12