nho123456789
  • Cờ úp: Số trận: 3932, Thắng: 2037, Thua: 1881, Điểm: 1482
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của nho123456789