nho123456789
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 3, Thua: 4, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 5716, Thắng: 2919, Thua: 2780, Điểm: 1638

Các trận gần đây của nho123456789