Ninhnguyen0105
  • Cờ tướng: Số trận: 111, Thắng: 64, Thua: 47, Điểm: 1566
  • Cờ úp: Số trận: 409, Thắng: 219, Thua: 189, Điểm: 1497

Các trận gần đây của Ninhnguyen0105