nkh654321
 • Cờ tướng: Số trận: 4794, Thắng: 1954, Thua: 2767, Điểm: 1266
 • Cờ úp: Số trận: 11, Thắng: 4, Thua: 7, Điểm: 1400

Các trận gần đây của nkh654321

 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  nkh654321 1242 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  nkh654321 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  nkh654321 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  nkh654321 1231 0
  vs
  Anonymous 0 0