tamtinhmanhme
  • Cờ tướng: Số trận: 1614, Thắng: 824, Thua: 761, Điểm: 1636
  • Cờ úp: Số trận: 2836, Thắng: 1327, Thua: 1501, Điểm: 1610

Các trận gần đây của tamtinhmanhme