PVQ1974
 • Cờ tướng: Số trận: 130, Thắng: 90, Thua: 39, Điểm: 1638
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của PVQ1974

 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  PVQ1974 1643 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  PVQ1974 1643 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  PVQ1974 1662 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  PVQ1974 1662 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  PVQ1974 1654 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  PVQ1974 1624 0
  vs
  Anonymous 0 0