Satco2
  • Cờ tướng: Số trận: 193, Thắng: 79, Thua: 111, Điểm: 1397
  • Cờ úp: Số trận: 4383, Thắng: 1934, Thua: 2442, Điểm: 1293

Các trận gần đây của Satco2

  • Cờ úp - 17 giờ trước
    Satco2 1306 0
    vs
    Anonymous 0 0