Thanh2808
 • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 1, Thua: 6, Điểm: 1369
 • Cờ úp: Số trận: 967, Thắng: 475, Thua: 491, Điểm: 1321

Các trận gần đây của Thanh2808

 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Thanh2808 1302 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Thanh2808 1302 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Thanh2808 1294 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thanh2808 1294 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thanh2808 1294 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Thanh2808 1294 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thanh2808 1294 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thanh2808 1309 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Thanh2808 1309 0
  vs
  Anonymous 0 0