Thanh357
  • Cờ úp: Số trận: 1948, Thắng: 956, Thua: 989, Điểm: 1419
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Thanh357