haudh
  • Cờ úp: Số trận: 1074, Thắng: 666, Thua: 408, Điểm: 1930
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của haudh

  • Cờ úp - hôm qua
    haudh 1892 0
    vs
    Anonymous 0 0