tranbien17
 • Cờ tướng: Số trận: 39, Thắng: 34, Thua: 4, Điểm: 1767
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tranbien17

 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tranbien17 1776 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tranbien17 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tranbien17 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tranbien17 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tranbien17 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tranbien17 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0