trunghientran13
  • Cờ tướng: Số trận: 141, Thắng: 78, Thua: 60, Điểm: 1421
  • Cờ úp: Số trận: 10320, Thắng: 6753, Thua: 3543, Điểm: 1607

Các trận gần đây của trunghientran13