trunghientran13
  • Cờ tướng: Số trận: 141, Thắng: 78, Thua: 60, Điểm: 1421
  • Cờ úp: Số trận: 9643, Thắng: 6326, Thua: 3293, Điểm: 1668

Các trận gần đây của trunghientran13